Oplenička 2,
78000 Banja Luka, RS, BIH

+387 51 280 500
ONLINE PRIJAVA KVARA>>>

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Pitanje: Postoji li garancija na ugrađene rezervne dijelove ?
Odgovor: Na sve ugrađene rezervne dijelove GARANCIJA je 6 mjeseci.

Pitanje: Da li mogu u servisu Preradović kupiti rezervni dio?
Odgovor: Rezervne dijelove prodajemo samo uz našu  ugradnju sa garancijom od 6 mjeseci za taj ugrađeni rezervni dio.

Pitanje: Šta se desi kad neovlašteno lice montira klima uređaj a nije na spisku ovlaštenih servisa?
Odgovor: Desi se to da gubite garanciju, pa morate da plaćate popravak klima uređaja.