Oplenička 2,
78000 Banja Luka, RS, BIH

+387 51 280 500
ONLINE PRIJAVA KVARA>>>

Servisni tim

Direktor:
Duško Preradović

Šef servisa:
Nebojša Preradović

Šef administracije:
Sanja Bulić

Administrativni radnik:
Dijana Božić

Knjigovodstvo:
Sanja Bulić

Majstor:
Dušan Tamburić